Veelgestelde Vragen over onze Energie

Veelgestelde vragen over onze energiediensten

Uw persoonlijke gegevens zijn beschermd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die sinds 25 mei 2018 van kracht is. Uw netbeheerder en energieleverancier dienen zich te houden aan specifieke regels bij het gebruik van uw gegevens. Daarom zijn ze alleen bevoegd om uw meetgegevens op bepaalde tijden te raadplegen en te gebruiken. Daarnaast zijn ze verplicht om uw gegevens op een veilige manier te bewaren. Voor meer informatie over uw privacy met betrekking tot slimme meters, kunt u terecht bij ConsuWijzer, het informatiepunt van de Rijksoverheid.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Kan een slimme meter de teruglevering van energie registreren?

Ja, een slimme meter kan de teruglevering van energie op uw aansluiting registreren. Op die manier kunt u zien hoeveel energie u verbruikt en hoeveel u teruglevert. Als u van plan bent om energie terug te leveren, dient u dit vooraf te melden via https://www.energieleveren.nl. Hier kunt u ook meer informatie vinden over waarom dit nodig is.

Vergelijk Energieaanbieders

Inhoud van dit artikel

Is het mogelijk om versneld een slimme meter te krijgen?

Ja, u kunt versneld een slimme meter aanvragen door contact op te nemen met uw netbeheerder via telefoon of website. Wanneer u zelf een aanvraag doet voor een prioriteitsplaatsing van een slimme meter, zijn er kosten aan verbonden. De totale kosten voor de installatie van een slimme elektriciteitsmeter en een slimme gasmeter bedragen €72,60 inclusief btw. Als uw woning geen gasmeter heeft en u alleen een slimme elektriciteitsmeter wilt laten installeren, zijn de kosten €67,76 inclusief btw (peildatum mei 2018).

Een prioriteitsplaatsing houdt altijd in dat er zowel een slimme meter voor elektriciteit als gas wordt geïnstalleerd, tenzij u niet bent aangesloten op gas. Na uw energie aansluiting aanvraag wordt de meter binnen drie maanden geplaatst, tenzij dit om technische redenen niet mogelijk is.

Wat houdt de installatie van een slimme meter precies in?

De huidige gas- en elektriciteitsmeter in uw meterkast wordt vervangen door een slimme meter. De gemiddelde installatietijd bedraagt ongeveer één uur.

Worden slimme meters gecontroleerd door de overheid?

Ja, het Agentschap Telecom (vanaf 1 januari 2023 bekend als Rijksinspectie Digitale Infrastructuur) controleert of netbeheerders alleen goedgekeurde meters installeren. De organisatie ziet er ook op toe dat de meters, na installatie, correct blijven meten.

Hoe kan ik controleren waarom mijn meter een te hoog verbruik aangeeft?

Om erachter te komen waarom uw meter een te hoog verbruik aangeeft, kunt u verschillende stappen ondernemen. Ten eerste is het raadzaam om alle apparaten uit te schakelen, inclusief waakvlammetjes en apparaten die standby blijven staan, en te kijken of de meter dan nog steeds loopt.

Daarnaast is het mogelijk dat er nieuwe apparaten in huis zijn die meer energie verbruiken, of dat de gezinssamenstelling is gewijzigd. U kunt ook vergelijken met buren die een soortgelijke gezinssamenstelling hebben of de energieleverancier vragen een onderzoek te doen. Als deze stappen niets opleveren, kan er worden afgesproken om de meter te laten ijken met de energieleverancier. Houd er wel rekening mee dat dit geen goedkoop onderzoek is en het daarom raadzaam is om eerst de andere mogelijkheden te bekijken.

Hoe kan ik voorkomen dat mijn meterstanden op afstand worden uitgelezen?

Als u niet wilt dat uw meterstanden tweemaandelijks op afstand worden uitgelezen, kunt u dit doorgeven aan uw netbeheerder.

Hoe vraag ik krachtstroom aan en welke aansluiting heb ik precies nodig?

Als u krachtstroom nodig heeft vanwege nieuwe apparatuur in huis, heeft u een 3-fasenaansluiting nodig met een minimale capaciteit van 3×25 Ampere. In de meeste gevallen kunt u een verhoging van uw aansluiting aanvragen. Een installateur kan beoordelen welke aansluiting u precies nodig heeft.

Hoe weet ik of mijn (slimme) meter thuis betrouwbaar is?

Voordat een fabrikant zijn meter mag verkopen, moet deze eerst worden getest door een testinstituut. Het instituut onderzoekt of de meter voldoet aan alle Europese eisen. Als dit het geval is, voorziet de fabrikant de meter van de nodige merktekens, zoals de CE-markering en andere merktekens. De slimme meters in Nederland zijn goed en betrouwbaar. Uw meter moet een heel betrouwbare meter zijn en voldoen aan alle geldende eisen. Mocht u toch twijfels hebben over de betrouwbaarheid van uw slimme meter, dan kunt u terecht bij Agentschap Telecom, die extra toezicht uitvoert sinds maart 2017.

Is de slimme meter verplicht en kan ik een andere meter laten installeren?

Nee, de slimme meter is niet verplicht. U kunt deze weigeren of de uitleesfunctie laten uitzetten. Als u de slimme meter weigert, blijft uw traditionele meter in de meterkast hangen, tenzij deze vervangen moet worden. In dat geval krijgt u een digitale meter zonder communicatiemodule. Het is mogelijk om een andere meter te laten installeren, maar dit is wel op eigen kosten. Houd er rekening mee dat bedrijven die meters verkopen, verhuren, plaatsen, onderhouden en meterstanden opnemen een formele erkenning nodig hebben.

Energie bij Finabud

Alle soorten energie zijn bij ons vertegenwoordigd zoals:

Is het mogelijk om op eigen kosten een andere meter te laten installeren?

Ja, het is mogelijk om op eigen kosten een andere meter te laten installeren. Het is aan de eigenaar om te beslissen of er een andere meter moet komen en waar deze gekocht of gehuurd wordt. Wel is het raadzaam om eerst na te gaan of de huidige verhuurder van de meter hiervan op de hoogte moet worden gesteld en of er een opzegtermijn geldt. Let op: bedrijven die meters verkopen, verhuren, plaatsen, onderhouden en meterstanden opnemen, moeten formeel erkend zijn en beschikken over een certificaat.

Waar kan ik een overzicht vinden van erkende meetbedrijven voor elektriciteit en gas?

U kunt een overzicht vinden van erkende meetbedrijven voor elektriciteit en gas op de website van Tennet.

Kan ik met een slimme meter nog steeds zelf de meterstanden aflezen?

Ja, u kunt nog steeds zelf de meterstanden aflezen van zowel de gas- als de elektriciteitsmeter, net zoals bij de traditionele meter. Bezoek de website van uw netbeheerder en download de handleiding van uw slimme meter voor meer informatie over het aflezen van de meterstanden.

Kan mijn netbeheerder altijd zien wat ik verbruik met behulp van de slimme meter?

Nee, uw netbeheerder kan niet altijd zien wat u verbruikt met behulp van de slimme meter. Standaard worden zes keer per jaar uw meterstanden uitgelezen, tenzij u zelf anders aangeeft. De netbeheerder kan geen relatie leggen tussen specifieke apparaten in uw huis en uw verbruik.

Kan mijn netbeheerder zien welke apparaten ik in huis heb via de slimme meter?

Nee, uw netbeheerder kan niet zien welke apparaten u in huis heeft of wanneer u thuis bent. De slimme meter meet alleen de uitwisseling van energie tussen uw aansluiting en het net. De meterstanden worden uitgelezen van de voorgaande periode en niet op het moment dat u daadwerkelijk elektriciteit of gas verbruikt.

Moet ik de meterstanden doorgeven bij verhuizing?

Ja, in alle gevallen dient de leverancier voorafgaand aan de verhuizing op de hoogte te worden gebracht van de verhuisdatum. De energieleverancier zal vervolgens vragen om de meterstanden van de oude en de nieuwe woning door te geven. Binnen 15 werkdagen na de verhuisdatum dient de energieleverancier deze standen door te geven aan de netbeheerder. De netbeheerder is verantwoordelijk voor het transport in zijn gebied en registreert alle aansluitingen. Bij het niet of niet op tijd doorgeven van de meterstanden maakt de netbeheerder een schatting.

Hoe zorgt de overheid ervoor dat ik vertrouwen kan hebben in de slimme meter?

Naast het reguliere toezicht op het kwaliteitscontrolesysteem van de netbeheerders, voert Agentschap Telecom extra steekproefinspecties uit op momenten dat een netbeheerder meters controleert en bij doormetingen ter plaatse (bij de klant thuis). Op deze manier beoordeelt Agentschap Telecom of de metingen goed worden uitgevoerd, zodat u vertrouwen kunt blijven hebben in de slimme meter. Dit is een extra maatregel omdat Agentschap Telecom ons gezamenlijk vertrouwen in de slimme meter wil ondersteunen.

Agentschap Telecom is ook verantwoordelijk voor het toezicht op de Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC), waar de slimme meters ook mee te maken hebben. De slimme meter moet namelijk goed blijven functioneren als er elektromagnetische straling, zoals bijvoorbeeld afgegeven door een router of modem, in de buurt van de meter aanwezig is. Ook hier voldoet de slimme meter aan de gestelde Europese eisen.

Wat zijn de kosten van het plaatsen van een slimme meter?

Het vervangen van uw traditionele meter door een slimme meter kost u niets. Wel blijft u, net als nu, betalen voor de meterhuur. De prijzen van de meterhuur worden jaarlijks door de overheid vastgesteld. De toezichthouder op de energiemarkt, de Autoriteit Consument en Markt (ACM), stelt het tarief vast.

U ontvangt van uw netbeheerder bericht wanneer uw meter vervangen wordt door een slimme meter. Als u op eigen initiatief eerder een slimme meter aanvraagt, kunnen hier kosten aan verbonden zijn. Hetzelfde geldt voor situaties waarin u na het uitzetten of weigeren van de meter, de meter later alsnog wilt laten aanzetten of wilt laten installeren.

Goed voor je Financiën

FinaBud.NL

Heb je persoonlijke hulp nodig om financieel goed uit uit de bus te komen? Neem dan even contact met mij op. Misschien wil je zelf een website beginnen en geld verdienen met het promoten van producten van grote bedrijven.

John B.

Wat is het energierapport?

Het energierapport ontvangt u maandelijks als u een slimme meter heeft. Uw energieleverancier geeft met behulp van het energierapport (voorheen verbruikskostenoverzicht of VKO) inzicht in uw werkelijke energieverbruik en de bijbehorende kosten. In het energierapport vindt u het energieverbruik en de kosten van de afgelopen maand, inclusief een vergelijking met het verbruik van dezelfde maand een jaar eerder en van een huishouden dat op het uwe lijkt. Door inzicht te krijgen in uw verbruik kunt u bewuster omgaan met energie.

Wat is een slimme meter?

Een slimme meter is een digitale energiemeter die automatisch uw meterstanden doorgeeft aan de netbeheerder. Indien u momenteel een draaischijfmeter (ferrarismeter) of een gewone digitale meter heeft, dan wordt deze vervangen door een slimme meter. Hierdoor wordt het eenvoudiger om uw energieverbruik in de gaten te houden. U kunt dit zelf doen met behulp van de verbruiks- en kostenoverzichten die u maandelijks van uw energieleverancier ontvangt. Alle huishoudens en kleine bedrijven zullen voor het einde van 2020 een slimme meter aangeboden krijgen.

Wat is een verbruikskostenoverzicht?

Wanneer u een slimme meter heeft, ontvangt u maandelijks kosteloos een verbruikskostenoverzicht (tegenwoordig energierapport genoemd). Dit rapport geeft u inzicht in uw energieverbruik en de bijbehorende kosten. Het kan zijn dat uw energiebedrijf u nog meer informatie verschaft, daar hebben zij vrijheid in. Het verbruikskostenoverzicht helpt u om energie te besparen omdat u meer inzicht en controle heeft over uw energieverbruik en de bijbehorende kosten. Indien u het verbruikskostenoverzicht niet of niet op tijd heeft ontvangen, vraag dan uw energieleverancier om uitleg. Het verbruikskostenoverzicht wordt namelijk niet door uw netbeheerder verstrekt, maar door uw energieleverancier.

Kunt u uitleggen wat een slimme meter is?

Een slimme meter is een geavanceerde digitale energiemeter die automatisch uw meterstanden doorgeeft aan de netbeheerder. Het vervangt de oudere meters, zoals de draaischijfmeter (ferrarismeter) en de gewone digitale meter.

De voordelen van een slimme meter zijn onder andere dat het makkelijker is om uw energieverbruik in de gaten te houden en dat u kosteloos een verbruikskostenoverzicht (energierapport) ontvangt van uw energieleverancier. Dit rapport geeft inzicht in uw energieverbruik en bijbehorende kosten, waardoor u beter in staat bent om energie te besparen.

Wanneer krijgt iedereen een slimme meter aangeboden?

Alle huishoudens en kleine bedrijven krijgen voor het einde van 2020 een aanbod voor een slimme meter.

Wat is een verbruikskostenoverzicht (energierapport)?

Een verbruikskostenoverzicht (energierapport) is een rapport dat u maandelijks kosteloos ontvangt van uw energieleverancier als u een slimme meter heeft. Het geeft inzicht in uw energieverbruik en bijbehorende kosten, waardoor u beter in staat bent om energie te besparen.

Het kan zijn dat uw energiebedrijf u nog meer informatie geeft, afhankelijk van hun beleid. Als u het kosten- en verbruiksoverzicht niet op tijd ontvangt, vraag dan uw energieleverancier om uitleg, aangezien u het overzicht niet van uw netbeheerder krijgt.

Wat is het verschil tussen enkeltarief en dubbeltarief?

Enkeltarief is een tarief waarbij u de hele dag dezelfde prijs betaalt voor uw elektriciteit. Bij dubbeltarief betaalt u een lager tarief (daltarief) tijdens daluren en een hoger tarief (normaaltarief) daarbuiten. De daluren zijn ’s nachts, in het weekend en op feestdagen.

Het normaaltarief wordt berekend op werkdagen van 7.00 tot 21.00 uur of 23.00 uur, afhankelijk van de regio. Enkeltarief kan bij meters met 1 of 2 telwerken, terwijl dubbeltarief alleen beschikbaar is bij meters met 2 telwerken. Sinds 1 juli 2021 is dubbeltarief alleen beschikbaar bij een slimme of digitale meter, terwijl enkeltarief altijd beschikbaar is, zelfs zonder een slimme meter.

Wat houdt het verschil tussen een enkel- en dubbeltariefmeter in?

Bij een enkeltarief wordt er altijd één tarief betaald, ongeacht de dag of het tijdstip van verbruik. Met een dubbeltarief kunnen er twee tarieven gelden: één voor de piekuren en één voor de daluren. Het daluren tarief is in het weekend en ’s avonds na 11 uur tot ’s morgens 7 uur lager. Afhankelijk van de energieleverancier bedraagt het verschil ongeveer 1 cent per kWh en in sommige regio’s begint het daltarief eerder, namelijk om 9 uur ’s avonds.

Kan een dubbeltarief besparingen opleveren en zo ja, in welke situaties?

Afhankelijk van de leverancier, verbruik, regio én op welke tijdstippen waarop veel elektriciteit wordt gebruikt, kan een dubbeltarief besparingen opleveren. Een vuistregel volgens ConsuWijzer is: bij een jaarverbruik van meer dan 3500 kWh aan energie, én minstens de helft van deze energie voor eigen gebruik tijdens de daluren. In dat geval kan het voordeliger zijn om te kiezen voor dubbeltarief, al scheelt het bij gemiddeld verbruik slechts een paar euro op jaarbasis (peildatum 25-7-2016).

Wat zijn de kosten en vereisten om over te stappen van een enkel- naar dubbeltarief?

Als er in huis geen meter met een dubbel telwerk geïnstalleerd is en de wens bestaat om over te stappen van een enkel- naar dubbeltarief, moet er een nieuwe meter geïnstalleerd worden. De kosten daarvan liggen rond de honderd euro. In sommige plaatsen wordt standaard een meter met een dubbel telraam geplaatst, maar dit wil niet zeggen dat er ook dubbeltarief wordt berekend. Dit is te zien op de jaarafrekening. Als er al een meter met dubbel telwerk in huis is, kan er bij de meeste energieleveranciers zonder kosten overgestapt worden naar dubbeltarief. Ditzelfde geldt als besloten wordt om van dubbel- naar enkeltarief te gaan.

BKR verwijderen

FinaBud.NL

Heb je hulp nodig om in de toekomst geen gedoe meer met een BKR te hebben? Kijk dan even op mijn andere pagina waar ik o.a. uitleg hoe je je BKR registratie kunt verwijderen. Ook leg ik uit hoe je maandelijks meer geld kunt overhouden.

John B.

Wat is het verschil tussen enkeltarief en dubbeltarief voor gas?

Voor gas bestaat er geen enkeltarief en dubbeltarief. Deze termen zijn alleen van toepassing op elektriciteitstarieven. Bij enkeltarief betaal je één tarief voor je stroom, ongeacht het tijdstip waarop je het verbruikt. Bij dubbeltarief betaal je een hoger tarief tijdens de piekuren en een lager tarief tijdens daluren. Dit kan voordelig zijn als je vooral ’s nachts en in het weekend stroom verbruikt.

Wat is de betekenis van krachtstroom?

Krachtstroom is hetzelfde als een 3-fasenaansluiting en wordt ook wel draaistroom genoemd. Het is nodig bij apparatuur die meer capaciteit vraagt dan een standaard aansluiting, zoals jacuzzi’s, sauna’s, elektrische kookapparatuur of een elektrische warmtepomp. Een 1-faseaansluiting is meestal voldoende voor de meeste woonhuizen. Als je krachtstroom wilt, moet je dit zelf aanvragen bij je netbeheerder.

Wat moet ik doen als mijn verbruik hoger is dan verwacht?

Als je verbruik hoger is dan verwacht, kan meterijking duidelijkheid geven over het goed functioneren van de meter en het verbruik. IJking kan worden aangevraagd bij de netbeheerder. Er zijn twee mogelijke uitkomsten: de meter geeft buiten jouw schuld om onterecht teveel verbruik aan, in dat geval moet de netbeheerder de meter vervangen of herstellen en eventueel teveel betaalde bedragen verrekenen. Als de meter in orde is, betaal je zelf voor de ijking en bepaalt de netbeheerder het tarief. Het bedrag moet vooraf worden betaald en wordt terugbetaald als de meter buiten jouw schuld om niet goed functioneert. Raadpleeg de algemene voorwaarden van de netbeheerder voor meer informatie.

Voor welke kosten ben ik als huurder verantwoordelijk bij een verhuizing?

Als huurder ben je verantwoordelijk voor het betalen van eventuele kosten voor het herstellen van beschadigingen die je hebt veroorzaakt tijdens de huurperiode. Ook dien je de woning schoon en in goede staat achter te laten. Als je huurcontract afloopt en je verhuist, is het gebruikelijk dat je de woning in oorspronkelijke staat terugbrengt. Dit betekent dat je eventuele veranderingen die je hebt aangebracht, zoals bijvoorbeeld veranderingen aan de muren of vloeren, moet verwijderen. Als je daar niet aan voldoet, kunnen er kosten in rekening worden gebracht.

Wie moet ik benaderen als ik een nieuwe aansluiting voor gas en elektriciteit wil aanvragen?

Als je een nieuwe aansluiting voor gas en elektriciteit wilt aanvragen, kun je hiervoor contact opnemen met de netbeheerder in jouw regio. De netbeheerder is verantwoordelijk voor het beheer van het energienetwerk en de aansluitingen in jouw regio. Zij kunnen je meer informatie geven over de mogelijkheden en kosten van een nieuwe aansluiting. Houd er rekening mee dat het aanvragen van een nieuwe aansluiting enige tijd kan duren, dus het is belangrijk om dit op tijd te regelen als je een nieuwe woning betrekt of als je bijvoorbeeld gaat verbouwen en een zwaardere aansluiting nodig hebt.

Hoe kan ik mijn energieverbruik verminderen?

Er zijn verschillende manieren om energie te besparen en zo je energieverbruik te verminderen. Bijvoorbeeld door apparaten niet onnodig aan te laten staan, energiezuinige apparaten te gebruiken, ledlampen te gebruiken en je huis goed te isoleren. Ook kun je overwegen om te investeren in zonnepanelen of een zonneboiler. Daarnaast kun je zelf actief bijdragen door bewust om te gaan met energie, zoals door korter te douchen, de thermostaat een graadje lager te zetten en minder vaak de wasmachine of vaatwasser te gebruiken. Door deze kleine aanpassingen kun je op jaarbasis al flink besparen op je energierekening en draag je bij aan een duurzamere toekomst.

Energie informatie

FinaBud.NL

Andere aspecten van energie zijn te lezen via onze energie landing pagina. Dus pak een bakkie met een gebakkie of een glas en ga op je gemak onze andere informatie bekijken.