Breng je Geld In Veiligheid

Hoeveel is Goud Waard?

Hoeveel is goud echt waard? Het antwoord dat we krijgen hangt af van aan wie we het vragen en wat hun mening is. Iedereen heeft een mening over hoeveel iets waard is, of het nu gaat om zijn huis, het zakhorloge van zijn overleden grootvader of een bepaald aandeel. In dat opzicht is goud niet anders.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

De prijs van een bepaald artikel of goed op een bepaald moment is een weerspiegeling van al die verschillende meningen. Sommige zijn gebaseerd op fundamentele factoren, andere op technische factoren.

Stijgende waarde goudprijs

Maar de combinatie van al die meningen, en de daaruit voortvloeiende verwachtingen (sommigen verwachten dat de prijs zal stijgen, anderen dat hij zal dalen of gelijk zal blijven). Plus alle andere op dat moment bekende factoren die mogelijk van invloed kunnen zijn op de prijs. Dit zal ons de duidelijkst mogelijke indicatie geven van de huidige waarde van het voorwerp in kwestie: de marktprijs.

Als we geloven dat goud geld is, dan zullen we waarschijnlijk een andere mening of verwachting hebben dan iemand die goud als een belegging ziet. Of iemand anders die vindt dat goud geen nuttige waarde heeft.

Als we niet geloven dat goud geld is, dan zeggen we dat iets anders dat wel is. Praktisch gesproken is dat iets anders fiatgeld, papiergeld uitgegeven door een regering of centrale bank (dollars, euro’s, yen, enz.).

Hoeveel is geld waard

Laten we met dat in gedachten onze oorspronkelijke vraag herformuleren. Met andere woorden: “Hoeveel is geld waard?” In de eenvoudigste bewoordingen: geld is waard wat er ook maar voor kan worden ingewisseld. De waarde van geld zit in zijn koopkracht.

Als we dat fundamenteel begrijpen, is de logica redelijk eenvoudig. Goud (of welk ander geld dan ook) is waard wat en hoeveel we ermee kunnen kopen.

Dus, wat kunnen we ermee kopen? En hoe weten we dat de waarde van ons goud/geld realistisch geprijsd is?

Met de huidige goudprijs van bijvoorbeeld $1240,00 per ounce, is de waarde van goud vandaag hoeveel we kunnen kopen met twaalfhonderdveertig dollar.

Maar is $1240,00 per ounce vandaag realistisch? Of beter gezegd, zijn er redenen waarom we zouden kunnen verwachten dat die prijs zal stijgen of dalen in een mate die onze keuze om geld aan te houden in goud versus Amerikaanse dollars zou beïnvloeden?

Om die vraag te beantwoorden, moeten we wat onderzoek doen.

Geld Beleggen

Geld beleg je o.a in de zolgende zakeNn

En, om alle argumenten over het al dan niet hebben van goud als geld uit de weg te ruimen (en om – voor zover mogelijk – alle vooroordelen opzij te zetten), laten we teruggaan naar een tijd toen de Amerikaanse dollar en goud beide geld waren en gelijk in waarde.

Goud als dollars wettige betaalmiddelen

In 1913 waren zowel goud als Amerikaanse dollars wettige betaalmiddelen en onderling uitwisselbaar. De een was inwisselbaar voor de ander tegen een vaste prijs. Een gouden munt van één ounce (.97 ounce) was gelijk aan twintig U.S.-dollars en omgekeerd. (Opmerking: de officiële goudprijs was $ 20,67 per ounce, wat vermenigvuldigd met 0,97 ounce goud in een gouden munt gelijk is aan $ 20,00).

Oppervlakkig gezien lijkt het erop dat een ons goud in de afgelopen vierhonderd jaar met negenenvijftighonderd procent in “waarde” is gestegen ($20,67 in 1913 versus $1240,00 vandaag). Bij uitbreiding zou dat betekenen dat we vandaag met één ons goud zestig keer zoveel kunnen kopen als in 1913. Dat is niet zo.

We hebben eerder gezegd dat de waarde van geld is hoeveel we ermee kunnen kopen, of wat we in ruil ervoor kunnen verwerven. Maar wat nu duidelijk zou moeten zijn, is dat hoewel de ‘prijs’ van goud met negenenvijftighonderd procent is gestegen. We weten niet of er een stijging was van de werkelijke ‘waarde’, of mogelijk een daling als goud zijn oorspronkelijke koopkracht niet kon behouden.

Hoeveel is Goud Waard

Є 3000 en meer p/mnd verdienen

FinaBud.NL

Heb je hulp nodig om over een jaartje een ruim inkomen te verdienen? Kijk dan even op de site van mijn vriend Jacko waar hij uitlegt hoe je dit stap voor stap kunt doen. Ook legt hij uit hoe je maandelijks terwijl je slaapt nog meer geld kunt verdienen.

John B.

Relatieve prestatie conclusie 2017

We kunnen echter wel enkele conclusies trekken over de relatieve prestaties. De specifieke conclusie is dat goud met negenenvijftighonderd procent in waarde is gestegen “ten opzichte van” de Amerikaanse dollar. Het gevolg hiervan is dat de Amerikaanse dollar met meer dan 98% is gedaald ten opzichte van goud.

Nu moeten we weten hoe zowel goud als de Amerikaanse dollar het in absolute termen deden wat koopkracht betreft.

En de resultaten zijn duidelijk. Goud heeft zijn waarde behouden en zelfs zijn koopkracht vergroot in absolute termen, gedurende de gehele onderzochte eeuw. De resultaten bevestigen ook de huidige marktprijs voor goud van $1240,00 per ounce.

Wat we niet weten is in hoeverre de huidige prijs van $1240,00 per ounce een nauwkeurige afspiegeling is van de effecten van het beleid dat tot onze huidige situatie heeft geleid. Meer specifiek, hoeveel waarde heeft de Amerikaanse dollar precies verloren sinds 1913? Is het achtennegentig procent, of minder, negenennegentig, of meer?

Waarde daling dollar

De huidige marktprijs voor goud van $1240,00 per ounce wijst op een vrij specifiek verlies van achtennegentig en een kwart procent. Een daling van de waarde van de Amerikaanse dollar met achtennegentig procent vertaalt zich in een goudprijs van ongeveer $1000,00 per ounce. En als de daling dichter bij negenennegentig procent ligt, dan zou de goudprijs dichter bij $2.000,00 per ounce moeten liggen.

In augustus 2011 werd goud verhandeld tegen ongeveer $1900,00 per ounce. Dat zou wijzen op een waardedaling van de Amerikaanse dollar met bijna negenennegentig procent sinds 1913.

Maar bijna vier en een half jaar later, in januari 2016, werd goud verhandeld tegen een prijs van $1040,00 per ounce. Die prijs wijst op een daling van de waarde van de Amerikaanse dollar die dichter bij achtennegentig procent ligt. In feite is het bijna precies gelijk aan dat cijfer.

Goed voor je Financiën

FinaBud.NL

Heb je persoonlijke hulp nodig om financieel goed uit uit de bus te komen? Neem dan even contact met mij op. Misschien wil je zelf een website beginnen en geld verdienen met het promoten van producten van grote bedrijven.

John B.

Waarde daling Amerikaanse dollar

Een daling van de waarde van de Amerikaanse dollar met achtennegentig procent komt overeen met een vervijftigvoudiging van de goudprijs sinds 1913 (100 procent min 98 procent = 2 procent; 100 procent gedeeld door 2 procent = 50; $20,67 per ounce maal 50 = $1033,50 per ounce).

Tussen 1999 en 2011 steeg de goudprijs van $275,00 per ounce tot $1900,00 per ounce. En in diezelfde periode daalde de waarde van de Amerikaanse dollar met een evenredig bedrag.

Tussen augustus 2011 en januari 2016 bevond de Amerikaanse dollar zich in een duidelijk omlijnde uptrend. En die uptrend werd weerspiegeld door een vergelijkbare procentuele daling van goud.

Sinds januari 2016 keerden zowel goud als de Amerikaanse dollar gedurende ongeveer zes tot negen maanden van richting om zich vervolgens te stabiliseren, over het algemeen, op niveaus die in de buurt liggen van waar ze nu zijn.

Sommige mensen dromen van succes, terwijl anderen elke ochtend opstaan en het realiseren.

John B

CONCLUSIES:

Goud is, in Amerikaanse dollars, ergens tussen de $1000,00 en $2000,00 per ounce waard. Bovendien, en om specifieker te zijn, is de huidige prijs een redelijk accurate weerspiegeling van de huidige waarde van goud.

Elke daaruit voortvloeiende verandering zal gepaard gaan met gelijksoortige, omgekeerde veranderingen in de waarde van de U.S. dollar.

De U.S. dollar is de enige barometer die je in de gaten moet houden. De elementen verrassing en timing zijn van kritiek belang. Vooral als u op korte termijn denkt.

Punten van overweging die een aanzienlijke invloed op de Amerikaanse dollar kunnen hebben, zijn onder meer:

  1. nieuwe en onverwachte acties van de Federal Reserve
  2. een duidelijker beeld van de enorme omvang van de balans van de Fed
  3. versnelde, vertraagde effecten van eerder door de Fed gecreëerde inflatie
  4. een kredietimplosie
  5. de reactie van de Fed op een kredietimplosie

Sommige van de genoemde punten, of variaties daarvan, kunnen de waarde van de Amerikaanse dollar ook positief beïnvloeden. Daarom moet u de dollar in het oog houden, en niet de specifieke gebeurtenis.

Artikel Bron: https://EzineArticles.com/expert/Kelsey_Williams/2474391

Investeren informatie

FinaBud.NL

Andere aspecten van beleggen en investeren zijn te lezen via onze "Investering" landing pagina. Dus pak een bakkie met een gebakkie of een glas en ga op je gemak onze andere informatie bekijken.