Breng je Geld In Veiligheid

In de War over Goud en de Dollar?

Het is niet met zekerheid bekend waar het concept vandaan komt dat je met een ons goud altijd een mooi pak van een zakenman kunt kopen, maar de analogie wordt vandaag de dag gebruikt door velen die een positief beeld van goud willen schetsen. Het uitgangspunt van het verhaal wordt gebruikt om het feit aan het licht te brengen dat de dollar 95%-98% van zijn koopkracht heeft verloren sinds de oprichting van de Federal Reserve in 1913.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Het typische verhaal gaat ongeveer als volgt:

“In het begin van 1900 was een ons goud $20,00 waard en kon je er een mooi herenpak mee kopen. In die tijd was een ounce goud $20 waard. Vandaag is een ons goud ongeveer 960 dollar waard en kan je er nog steeds een heel mooi herenpak mee kopen, terwijl je voor 20 dollar misschien een stropdas koopt.”

Maar hoeveel van het verhaal is feit, en hoeveel is fictie? Vergelijken we werkelijk appels met appels wanneer we deze analogie van de prijs van een pak voor een zakenman en de prijs van een ons goud zowel toen als nu gebruiken?

Er is de veronderstelling dat de $20 cash daar gewoon niets opleverde. Is dit wat iemand deed in het begin van de 20e eeuw? Wie bij zijn volle verstand zou dit doen? Zou u het vandaag doen? De belegger van vandaag probeert altijd zijn geld meer te laten opbrengen. In de jaren 20 deden ze hetzelfde.

De gelijkenis gaat ervan uit dat de mensen inderdaad de $20 onder hun matras stopten.

Grootmoeders waren in die tijd degenen die bang waren om geld te verliezen. Toen de grooetmoeder van een vriend in de jaren ’90 overleed, vonden ze een paar oude verjaardagskaarten die ze had gekregen met de $10’s en $20’s nog in de kaart geplakt. Maar ze wilde waarschijnlijk geen geld verliezen op de aandelenmarkt, dus verzweeg ze dat voor haar man, die er graag in dribbelde. Haar man, mijn grootvader, hield er, zoals velen in de 20e eeuw, wel van om op de beurs te spelen of hun geld in obligaties of een bank te stoppen waar het rente op kon brengen.

Ze noemden het niet voor niets de roaring 20’s en de aandelenmarkt deed het goed en de banken ook.

Maar de beurs crashte in 1929 en de duizenden banken gingen snel daarna failliet. In 1933 werd zelfs goud in beslag genomen.

Aandelen, obligaties, dollars en goud hadden dus allemaal hun problemen, maar laten we omwille van het argument de verschillende problemen van dat tijdperk negeren en ons bezighouden met wat er sinds die tijd met goud, obligaties en aandelen is gebeurd.

Het is waar dat de koopkracht van goud op zich in de loop der jaren gelijke tred heeft gehouden met de inflatie, maar de dollar op zich heeft dat niet gedaan. Maar de dollar biedt de belegger iets wat goud niet biedt, en dat is rente.

Geld Beleggen

Geld beleg je o.a in de volgende zaken

Goud biedt de belegger geen rente, terwijl de dollar die op de bank wordt gezet de inlegger een rendement op zijn inleg biedt. Obligaties en sommige aandelen bieden ook rente (dividenden).

De bank bood de spaarder rente op zijn spaarrekening en dat is wat normale mensen in de jaren twintig van de vorige eeuw deden. Deze geaccumuleerde rente is wat de prijs van een ounce goud zou moeten zijn in vergelijking met vandaag.

Dus om een historische vergelijking te maken, moet men de waarde van de ene belegging die men op dat moment aanhield, afzetten tegen de andere, op basis van wat een rationele, redelijke belegger zou doen.

U zult het er natuurlijk mee eens zijn dat een rationele belegger in de jaren twintig de $20 niet onder zijn matras zou stoppen, net zomin als hij dat vandaag zou doen (met de nadruk op het woord rationeel hier). Terzijde: ik laat in deze analyse ook buiten beschouwing dat het pak van de zakenman dat in de jaren ’20 werd gekocht, vandaag nogal oud en muf zou zijn en meer dan waarschijnlijk zijn koopkracht niet zou hebben behouden, en ik laat ook buiten beschouwing dat de mensen die hun dollars toen onder de matras legden, er vandaag van verzamelaars een behoorlijk bedrag voor zouden krijgen als ze in goede staat werden bewaard.

De historische analyse van goud versus de dollar

Aangezien we de prijs van goud vandaag al kennen, moeten we teruggaan en de rente berekenen die op dollars en obligaties werd betaald vanaf die periode tot vandaag. Ik heb ook een vergelijking met aandelen opgenomen.

Ik heb het jaar 1929 gekozen om mijn berekening te maken. De goudprijs was toen ongeveer $20 per ounce1 en was al jaren stabiel op die prijs.

De dollar was nog niet met 60% in waarde gedaald door de herwaardering van goud tot $35 per ounce in 1934, dus in zekere zin houd ik rekening met het feit dat de goudprijs kunstmatig hoger werd gezet en de dollar een paar tandjes lager werd gezet. Deze waardevermindering van de dollar hielp de meesten niet, omdat ze in die tijd geen goud mochten bezitten. Het hielp alleen de regering en de Federal Reserve, maar dat is een verhaal voor een andere keer.

Om de rente te vinden die van 1929 tot 2008 werd verdiend, wendde ik mij tot deze website; http://www.measuringworth.org/interestrates/ en gebruikte de “korte termijn “3 rente als mijn gids.4 Houd in gedachten dat ik geen CD rente5 gebruik, die in feite gemiddeld 1,1% hoger was dan de korte termijn rente in de afgelopen 10 jaar, maar ik analyseerde wel de lange termijn obligatierente6

Als u de gegevens bij elkaar optelt, zou de $20 tegen het jaar 2008 gegroeid zijn tot $393,86 op de rekening voor korte termijn activa en $1.904,23 op de rekening voor lange termijn activa (met een looptijd van één jaar).7 De DOW Jones Average zou u $562 hebben opgeleverd (vóór dividenden).8

Є 3000 en meer p/mnd verdienen

FinaBud.NL

Heb je hulp nodig om over een jaartje een ruim inkomen te verdienen? Kijk dan even op de site van mijn vriend Jacko waar hij uitlegt hoe je dit stap voor stap kunt doen. Ook legt hij uit hoe je maandelijks terwijl je slaapt nog meer geld kunt verdienen.

John B.

Deze cijfers kunt u dan vergelijken met de huidige goudprijs van $981,751

Uit deze analyse blijkt dat de goudprijs historisch gezien ergens tussen een korte termijn spaarrekening en een lange termijn “één jaar obligatie” rekening past. Goud heeft 42% beter gepresteerd dan de DOW gedurende dit tijdsbestek.

Als iemand dus elk jaar al zijn geld op kort termijnrekeningen zou zetten, zou hij niet hetzelfde pak voor een zakenman kunnen kopen als wanneer hij het in goud had gestoken, maar hij zou nog steeds een fatsoenlijk pak kunnen kopen bij Men’s Warehouse, maar niet wat je voor $981 bij Brooks Brothers zou kunnen kopen.

Hoe dan ook, het is een beetje een verkeerde conclusie om te vergelijken wat een ounce goud van $20 in 1929 kan kopen met wat $20 contant geld vandaag kan kopen. Er is een voordeel van samengestelde rente die men heeft ontvangen op die $20 die men in de loop der jaren op de bank heeft gezet. Er is ook het feit dat de dollar nog 42 jaar goud als onderpand had totdat Nixon de V.S. van de goudstandaard haalde.

Nu het goede nieuws met betrekking tot goud…

Laten we eens kijken naar de prestaties van de dollar nadat Nixon de V.S. van de goudstandaard haalde in augustus 1971. De prijs van goud in augustus 1971 was gemiddeld 42,73 per ounce.

Wat hebben de rentedragende spaarrekeningen en langlopende eenjarige obligaties verdiend ten opzichte van goud gedurende dit tijdvak 1971-2008?

Uitgaande van $42,73 in 1971, zou de kortlopende spaarrekening u $350,87 hebben opgeleverd, terwijl de langlopende eenjarige activa u $832,93 zouden hebben opgeleverd. Het rendement van de Dow Jones Industrial Average zou $425,34 zijn geweest, wederom zonder dividenden, maar bedenk wel dat aandelen sinds 1971 lang niet meer zoveel dividend uitkeerden als voorheen).

U zult zien dat het verschil tussen de kortetermijnspaarrekening samengesteld van 1929 tot 2008 niet veel verschilt van het cijfer van 1971 tot 2008, ongeveer 43,00 dollar. Waarom is dat? …. Omdat 42 jaar lang, tot 1971, goud de dollar ondersteunde. In die tijd werden goud en dollar als gelijkwaardig gezien. Dus sinds 1971 moesten de rentetarieven stijgen om gelijke tred te houden met het verlies van koopkracht van de dollar. Het probleem is dat ze dat niet hebben gedaan.

Zelfs de glorieuze aandelenmarkt heeft geen gelijke tred gehouden met goud en toch is dit waar de meeste mensen hun geld in beleggen. Langetermijnobligaties hebben stand gehouden, maar verzwakken nu ten opzichte van de goudprijs.

Goed voor je Financiën

FinaBud.NL

Heb je persoonlijke hulp nodig om financieel goed uit uit de bus te komen? Neem dan even contact met mij op. Misschien wil je zelf een website beginnen en geld verdienen met het promoten van producten van grote bedrijven.

John B.
Investeren in Goud of Zilver

Waar het op neerkomt: Goud breekt los!

De grote ontkoppeling van goud en de dollar. Wat u ziet, mensen, is de ontkoppeling van goud van de dollar, korte- en lange termijn obligaties en aandelen. Sinds 1971 heeft goud beter gepresteerd dan cash, aandelen en obligaties, maar toch zie je nooit je financieel adviseur, een enkeling uitgezonderd, goud aanraden als belegging. Hoe komt dat?

Het antwoord is simpelweg dat ze geen geld kunnen verdienen met de verkoop ervan… dus doen ze dat niet, plus het feit dat ze het niet begrijpen. De meeste mensen begrijpen goud niet als een investering of hoe het past in iemands portefeuille.

Goud moet een deel zijn van ieders portefeuille. Goud is een verzekering als de dollar daalt. Goud is de rijkdom die je nodig hebt om voor dingen te betalen. Vroeger steunde goud de dollar. Nu is het ervan losgekoppeld.

1 kitco.com (Klik op Historische grafieken voor goud)

2 Bekijk de werkelijke rentetarieven per jaar door de jaren 1929 en 2007 in te voeren. Op het moment van dit schrijven hadden ze alleen het jaar 2007 doorgerekend.

3 Korte termijn (vergelijkbaar met een spaarrekening bij een bank): gaat ervan uit dat de hoofdsom wordt belegd in gelijke termijnen gedurende het eerste jaar tegen de gemiddelde korte termijn rente voor dat jaar. De hoofdsom plus de opgebouwde rente worden vervolgens herbelegd tegen de gemiddelde korte-termijnrente voor het tweede jaar. Dit gaat zo door tot het laatste jaar, wanneer wordt verondersteld dat de opname in gelijke termijnen in dat jaar plaatsvindt.

4 Voor 2008 heb ik de korte-termijnrente van 3% gebruikt en voor de vijf maanden eindigend op 31 mei 2009 heb ik een rente van 1,5% gebruikt.

5 CD-rente laatste 10 jaar; jumbocdinvestments.com

6 Lange termijn (uitgaande van een staats- of bedrijfsobligatie): veronderstelt dat de hoofdsom in gelijke termijnen wordt geïnvesteerd gedurende het eerste jaar tegen de gemiddelde langetermijnrente voor dat jaar. De hoofdsom plus de opgebouwde rente worden het tweede jaar tegen diezelfde rentevoet herbelegd, en vervolgens gedurende het aantal jaren van de door u gekozen looptijd tegen diezelfde rentevoet. Op dat moment gebruikt de rekenmachine de langetermijnrente van het volgende jaar en herhaalt de procedure. Dit gaat zo door tot het laatste jaar, waarin de opname opnieuw wordt verondersteld in gelijke termijnen te worden gedaan.

7 Ik heb 1,83% gebruikt voor staatsobligaties met een looptijd van één jaar in 2008 en 0,56% voor het gemiddelde van de 5 maanden eindigend op 5/31/09. Bron: http://www.federalreserve.gov/releases/h15/data.htm

8 Houd er rekening mee dat in deze analyse geen rekening is gehouden met belastingen, aangezien de belastingtarieven in de loop van de tijd zowel voor inkomsten als vermogenswinsten hebben gevarieerd.

Belasting uitgestelde lijfrentes hadden kunnen worden gebruikt in de analyse met goud, waar de geaccumuleerde waarde opgenomen aan het einde van 2008 zou resulteren in een gecombineerd federaal en staatsbelastingtarief van bijna 50% (afhankelijk van uw staat), terwijl de verkoop van goud zou resulteren in een belasting van 28% op de vermogenswinst.

Als men de hele tijd belasting zou betalen op de korte- en lange termijnrekening, zou het effectieve tarief gemiddeld ongeveer 60% bedragen voor de hoogste belastingschijf en mogelijk 15% of geen belasting voor de lagere belastingschijven. Er zijn te veel variabelen in het spel, dus ik heb gewoon elk actief vergeleken zonder fiscale gevolgen.

Sommige mensen dromen van succes, terwijl anderen elke ochtend opstaan en het realiseren.

John B

Na meer dan 20 jaar als beleggingsadviseur heeft Doug Eberhardt de zaak verlaten om te schrijven en te onthullen wat er werkelijk aan de hand is in de Amerikaanse economie & beleggers te helpen hun vermogen te behouden en te laten groeien. U kunt zijn blog volgen op http://www.fedupbook.com/blog

Als u meer wilt weten over beleggen in goud, kijk dan even naar de volgende website.

Artikel Bron: https://EzineArticles.com/expert/Doug_Digger_Eberhardt/308502

Investeren informatie

FinaBud.NL

Andere aspecten van beleggen en investeren zijn te lezen via onze "Investering" landing pagina. Dus pak een bakkie met een gebakkie of een glas en ga op je gemak onze andere informatie bekijken.