Veelgestelde Vragen over een Autolening – Autobranche Leningen

Veelgestelde vragen over autoleningen in de autobranche

Bijna elke kredietverstrekker biedt drie verschillende opties aan voor autofinanciering. Ten eerste, autobranche leningen voor een nieuwe auto die van toepassing zijn op zowel benzine- en dieselmotoren als “groene” auto’s. Als de kredietverstrekker geen gunstiger tarief hanteert voor deze laatste categorie, kan het tarief ook gelden voor auto’s die niet gloednieuw zijn maar nog geen 2 of 3 jaar oud zijn, afhankelijk van de kredietverstrekker.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Ten tweede, een lening voor een milieuvriendelijke, “groene” auto, die kan gelden voor hybride of volledig elektrische auto’s, afhankelijk van de kredietverstrekker.

Ten derde, een lening voor een tweedehandsauto. Onze autolening vergelijkingstool biedt de mogelijkheid om de meest voordelige tarieven te ontdekken, afhankelijk van verschillende factoren zoals het type auto waarvoor de lening bedoeld is, het gevraagde bedrag en de aflossingsperiode.

Wat is het maximumbedrag dat ik kan lenen voor de aanschaf van een auto?

Een autolening valt onder de noemer van consumentenkrediet en is onderhevig aan de bepalingen van Boek VII van het Wetboek van Economisch Recht. Momenteel geldt er een limiet van € 75 000 voor alle vormen van consumentenkrediet die onder deze wet vallen.

Indien je meer leent dan dit bedrag, is de kredietgever niet verplicht om de bescherming te bieden die door de wet wordt opgelegd.

Kan een kredietgever zelf bepalen hoe duur het krediet is?

Het tarief van een consumentenkrediet moet worden weergegeven als het jaarlijks kostenpercentage (JKP), dat alle kosten van het krediet omvat. Dit omvat ook kosten zoals administratie- en verzekeringskosten.

Kredietverstrekkers hebben de vrijheid om het JKP zelf te bepalen, met een beperking: de wetgever heeft vastgesteld hoeveel zij maximaal in rekening mogen brengen.

Er zijn verschillende maxima voor het JKP, afhankelijk van de kredietformule en het kredietbedrag. Deze maxima kunnen twee keer per jaar worden herzien, namelijk op 1/6 en 1/12, in overeenstemming met de evolutie van bepaalde referentie-indexen. In ons dossier vind je meer details over wat het maximale kostenplaatje is van een consumentenkrediet.

Soorten autolease bij Finabud

Alle soorten autolease zijn bij ons vertegenwoordigd zoals:

 

Wat te denken van een autolening tegen 0 % – Autobranche

Wanneer je een auto op afbetaling lening zoekt, is het belangrijk om alert te zijn als de autobranche voorwaarden bijzonder aantrekkelijk lijken in vergelijking met elders. Sommige autodealers bieden zelfs gratis krediet aan. Maar geloof niet meteen alles wat je hoort, want er is vaak een addertje onder het gras.

Lees ons dossier om te begrijpen waarom een autolening tegen 0% niet altijd voordelig is. Als je al hebt getekend voor de auto op afbetaling, kun je je nog bedenken binnen een bepaalde termijn. Voor een autolening is dit 14 dagen bedenktijd vanaf de dag na ondertekening van de kredietovereenkomst.

Tijdens deze periode kun je nog terugkomen op je beslissing en afzien van de overeenkomst zonder enige verklaring af te leggen. Stuur simpelweg een aangetekende brief naar de kredietgever om aan te geven dat je afziet van het krediet. Let wel, je bent niet automatisch vrijgesteld van de verkoop als je de kredietovereenkomst opzegt. Als je bijvoorbeeld een bestelbon hebt ondertekend voor een nieuwe auto en daarvoor een autolening hebt afgesloten, blijft de bestelbon geldig, zelfs als je de lening binnen 14 dagen opzegt.

Met andere woorden, je moet de auto kopen, tenzij je deze buiten het bedrijf van de verkoper hebt gekocht. Dit is echter zelden het geval en als dat zo is, heb je in sommige gevallen nog wel een bedenktijd van 14 dagen om van de aankoop af te zien vanaf de dag na het tekenen van de bestelbon.

Ben ik verplicht om loonafstand toe te staan?

Vanzelfsprekend is het ongewenst voor de meesten om een overeenkomst te ondertekenen die inhoudt dat je een deel van je loon moet afstaan. In feite zou je dan de kredietverstrekker toestemming geven om rechtstreeks van je werkgever een bedrag te vorderen indien je in gebreke blijft met de afbetaling van de autolening (zonder tussenkomst van de rechter). Niettemin bestaat het dilemma dat je mogelijk de autolening niet krijgt indien je geen toestemming geeft voor loonafstand…

Een interessant feit om te weten is dat je nooit verplicht zult zijn om je volledige loon af te staan, aangezien de wet een maximumbedrag heeft vastgesteld (wat jaarlijks wordt herzien).

Wat houdt een beding over eigendomsvoorbehoud in bij een autolening?

Het is gebruikelijk dat autolening koop overeenkomsten een clausule bevatten waarbij de auto juridisch eigendom blijft van de kredietgever totdat de lening volledig is afgelost. Zelfs als de auto op jouw naam staat en verzekerd is, kan de kredietgever deze terugvorderen bij afbetalingsproblemen.

Goed voor je Financiën

FinaBud.NL

Heb je persoonlijke hulp nodig om financieel goed uit uit de bus te komen? Neem dan even contact met mij op. Misschien wil je zelf een website beginnen en geld verdienen met het promoten van producten van grote bedrijven.

John B.

Hoewel je theoretisch beschermd bent zodra je 40% van de lening hebt afbetaald, schrikken autobranche kredietgevers er in de praktijk niet voor terug om druk uit te oefenen zodat je instemt met het afstaan van de auto. Als er geen overeenkomst kan worden bereikt, kan de zaak voor de rechtbank worden gebracht.

Loop ik een risico als ik mij borg stel voor een lening?

Absoluut, indien je ervoor kiest om je borg te stellen, dan verbind je jezelf ertoe om de schulden van een ander persoon af te betalen als deze persoon de overeenkomst niet naleeft.

Het is cruciaal om tweemaal na te denken voordat je je borg stelt, want deze verbintenis is niet te onderschatten. Bijna altijd eisen kredietverstrekkers dat de borg “hoofdelijk en ondeelbaar” is. Dit betekent dat zij zich direct tot jou als borgsteller kunnen wenden, zonder eerst alle mogelijke middelen te hebben ingezet om de schuldenaar te laten betalen. “Ondeelbaar” geeft aan dat als meerdere personen zich borg hebben gesteld, de kredietverstrekker de volledige som van eender wie van hen mag vorderen. In andere woorden, je riskeert om de volledige resterende som alleen te moeten betalen.

Wat zijn de consequenties als ik mijn autolening niet op tijd afbetaal?

Wanneer blijkt dat je een maand niet aan je verplichtingen hebt voldaan, zal de kredietverstrekker je een herinnering sturen. Als je de volgende auto kopen per maand afbetaling nog niet betaalt, volgt er een ingebrekestelling met de eis om alle achterstallige bedragen binnen een maand te betalen. Indien je hier niet op ingaat, zijn de gevolgen zeer ernstig:

  • De kredietverstrekking zal ophouden.
  • De geldschieter zal onmiddellijk de achterstallige betalingen, het verschuldigde kapitaal en een schadevergoeding van jou eisen, en zal ook verwijlintresten blijven aanrekenen zolang je niet betaalt.
  • Bovendien word je opgenomen in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren als een wanbetaler, zelfs als je alle achterstallige betalingen hebt terugbetaald. Dit zal gedurende een jaar blijven staan en kan een aanzienlijke belemmering vormen als je een nieuw krediet, zoals een hypotheek, wilt aanvragen. Alle kredietverstrekkers zijn immers verplicht om informatie over jou in te winnen bij deze instantie voordat zij jou een nieuw krediet kunnen toekennen.
  • In sommige gevallen zijn er nog andere negatieve gevolgen. Als het krediet op twee namen staat, wordt de andere partij uiteraard ook getroffen. Bovendien zal de persoon die zich borg heeft gesteld voor jouw krediet, en dus heeft beloofd om te betalen als jij dat niet doet, in hetzelfde schuitje zitten. Als je een loonoverdracht hebt ondertekend, kan de kredietverstrekker een deel van je inkomen opeisen (met wettelijke beperkingen) zonder eerst naar de rechtbank te hoeven gaan. Als je contract een clausule van eigendomsvoorbehoud bevat, zoals vaak bij een autolening het geval is, loop je het risico dat je de auto moet teruggeven. In beide gevallen kun je soms bezwaar maken, maar raadpleeg eerst een juridisch adviseur voordat je dit doet.

BKR verwijderen

FinaBud.NL

Heb je hulp nodig om in de toekomst geen gedoe meer met een BKR te hebben? Kijk dan even op mijn andere pagina waar ik o.a. uitleg hoe je voordat je de auto gaat financieren je BKR registratie kunt verwijderen. Ook leg ik uit hoe je maandelijks meer geld kunt overhouden.

John B.

Kan uitleg worden gegeven over de implicaties van het feit dat mijn persoonlijke lening mij registreert bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren?

Het feit dat ik een lening heb afgesloten betekent automatisch dat mijn gegevens worden opgenomen in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren, ongeacht mijn betalingsgedrag. Deze openbare autobranche database bestaat uit twee verschillende bestandstypes:

Alle consumenten met een lopend krediet worden verzameld in het positieve bestand, terwijl degenen die hun betalingsverplichtingen niet nakomen hun plek vinden in het negatieve bestand.

Telkens als je een krediet aanvraagt, is de kredietgever wettelijk verplicht om de kredietcentrale te raadplegen. Op deze manier heeft hij onmiddellijk toegang tot informatie over al je lopende leningen, de bijbehorende bedragen en of je ze correct terugbetaalt.

Dit geeft de kredietgever een eerste inzicht in jouw financiële situatie voordat hij je als klant accepteert. Als de kredietverstrekker je vervolgens daadwerkelijk een lening toekent, moet hij dit binnen twee dagen na ondertekening van het contract aan de kredietcentrale melden, die deze informatie dan registreert.

Je hebt het recht om de kredietcentrale te vragen welke gegevens er precies over jou worden bijgehouden.

Is het mij geheel ter eigen bepaling om de afbetalingsduur van de lening naar eigen wens in te delen?

Bij de start van de autolening werd de looptijd al vastgesteld en deze is in ieder geval beperkt door de wet. De maximale autobranche afbetalingsperiode is afhankelijk van het geleende bedrag.

Andere Leningen

FinaBud.NL

Behalve een autolening heb je misschien ook behoefte om info over andere soorten leningen te raadplegen. Dat kan dan op onze alle leningen verzamelen pagina.