Toeslagen Direct Aanvragen of Opzeggen

Soorten Toeslagen in Nederland

Informatie over alle soorten toeslagen en hoe u toeslag krijgen kunt waarop u recht hebt, leest u op deze pagina. Alles over het beoordelen van het recht hebben op deze toeslagen, hangt af van uw gegevens zoals het inkomen en omstandigheden. Ook is van belang of u een toeslagpartner hebt en eventuele kinderen naar opvang of school gaan.

We hebben een aantal tips voor toeslagen verdeeld over meerdere website pagina’s. Op elke pagina staat tevens een zorgvergelijker om u met de toeslag aanvragen te helpen.

Belangrijk: de inhoud van de FinaBud website is alleen van informatieve aard. Alle producten op FinaBud zijn enkel geplaatst voor reclamedoeleinden,. Het enige doel van FinaBud is het onafhankelijk vergelijken van producten.

Wat is eigenlijk een toeslag?

De overheid geeft u een tegemoetkoming in de kosten in de vorm van een toeslag. Dit kan zijn als u een huis gehuurd of wanneer u kinderen heeft of een zorgverzekering. U heeft dan waarschijnlijk het recht op een zogenaamde toeslag.

Wat voor toeslagen zijn er

Er bestaan in Nederland vier soorten toeslagen waar u mogelijk gebruik van zou kunnen maken. Welke toeslagen dat zijn leest u in dit artikel. Dit zijn de volgende tegemoetkomingen:

  • huurtoeslag
  • zorgtoeslag
  • kinderopvangtoeslag
  • kindgebonden budget

U kunt op alle toeslagen.nl de meeste belangrijke informatie over toeslagen vinden. Mocht u meer informatie over huurtoeslag, zorgtoeslag, kind geld budget en kinderopvangtoeslag willen weten. Of zou u meteen stopzetten willen aanvragen, berekenen of stopzetten. In dat geval bent u bij ons op de juiste website.

In aanmerking komen voor een toeslag

Op onze website kunt u informatie en de voorwaarden lezen over elke soort toeslag. Ook laten we zien hoe u in aanmerking kunnen komen voor een toeslag.

Soorten Toeslagen Nederland

Daarnaast vindt u op iedere pagina contact informatie. Via deze contact informatie kunt u vragen stellen welke betrekking kunnen hebben op uw specifieke situatie.

Welke bedragen moet ik aan denken?

In het geval u wilt berekenen hoeveel toeslag u kunt krijgen. Dan kunnen wij u ook helpen om dit bedrag te berekenen. Wij hebben daarom indicatieve bedragen voor u op elke pagina staan. Dit betekent dat het uiteindelijke bedrag kan verschillen met het bedrag dat u eventueel zult ontvangen.

Welke stappen moet ondernemen als ik een toeslag wil stoppen of wijzigen?

In het geval dat uw persoonlijke situatie is veranderd kan het zijn dat u minder of geen recht op een toeslag meer hebt. Onderneem dan zelf stappen om een toeslag te wijzigen of te stoppen. Wanneer dat gebeurt is het belangrijk om om daarvan op de hoogte zijn en eventuele wijzigingen door te geven. Dit kan u helpen om vervelende gevolgen zoals onterechte toeslagen te vermijden. U vindt hiervoor meer informatie hoe dit te doen op de daarvoor bestemde pagina.

Huurtoeslag

Huurt u op dit moment een kamer, woning of appartement? Dan heeft u misschien recht op een huurtoeslag. Wij bieden op de huurtoeslag sectie van onze website de mogelijkheid om dit eenvoudig aan te vragen.

Wat is er een huurtoeslag?

Huurtoeslag aan zijn een bijdrage van de overheid als u woonruimte heeft gehuurd. Voor die huurkosten krijgt u indien van toepassing een maandelijkse tegemoetkoming voor de huur.

Wat zijn de toeslag voorwaarden?

Om een huurtoeslag te krijgen gelden de volgende voorwaarden: je moet minimaal 18 jaar oud zijn en ook staan ingeschreven op dit woonadres. Dit is eveneens van toepassing voor een eventuele medebewoner of partner. 

Ook moet u een geldige verblijfsvergunning en of de Nederlandse nationaliteit hebben. Ook dit geld voor uw partner of eventuele medebewoner. 

Er mogen geen andere personen op dit adres ingeschreven staan. Ook mag het gemeenschappelijke inkomen van u en uw eventuele partner niet boven een bepaalde grens uitkomen. Dit hangt eveneens af van de huurprijs.

Uitzonderingen op deze voorwaarden?

Op bovenstaande voorwaarden bestaan er uitzonderingen, dit zijn de bijzondere situaties. Als voorbeeld kan het zijn dat iemand gehandicapt is in dit huishouden en u jonger bent dan 23 jaar. Het kan ook zijn dat u in een woning woont die aangepast is. Of dat er meer dan acht personen in dit huishouden wonen. Misschien woont er een lid langere tijd buitenshuis of wordt verzorgd in deze woning. Een ander geval kan het zijn dat u bijzonder vermogen of een bijzonder inkomen heeft.

Kan ik een huurtoeslag zelf berekenen?

Ja u kunt bijvoorbeeld een proefberekening opmaken. Zoals het woord proef al zegt is zo’n berekening geen bindende.

Hoe is zo’n huurtoeslag te wijzigen of aan te vragen?

Het aanvragen of wijzigen van een huurtoeslag is eenvoudig. U kunt dit doen met uw DiGid code op de website van de belastingdienst onder mijn toeslagen. Als u ingelogd bent ziet u een overzicht op uw persoonlijke webpagina van al uw toeslagen. Hier kunt u ook uw nieuwe toeslagen eenvoudig aanvragen. In geval van een wijziging kunt u deze daar ook veranderen.

Wijzigingen sinds 2013

Ten opzichte van 2013 zijn er een aantal wijzigingen uitgevoerd: mensen die in 2012 huurtoeslag ontvingen kregen € 8,80 per maand minder in 2013. Dat komt doordat de basis waarop de u toeslag berekend werd lager geworden is door het maximaal gezamenlijke inkomen. En vanaf 2013 ging de AOW leeftijd langzaam omhoog.

Wist u dat de servicekosten ook meetellen voor de berekening van uw huurtoeslag?

Zorgtoeslag

In ons land dient iedereen zich te verzekeren voor de onkosten bij ziektekosten. Mocht je onder een bepaalde inkomsten grens zitten. Dan heb je waarschijnlijk recht op een zorgtoeslag op de ziektekostenpremie die de overheid hiermee voor je compenseert. Je hebt daardoor minder kosten voor deze verzekering mede omdat je een geldbedrag van de belastingdienst krijgt.

Wanneer kun je zorgtoeslag krijgen?

Om een zorgtoeslag vergoeding te ontvangen zul je eerst in aanmerking moeten komen hiervoor en daarna kun je het aanvragen.

Hoe kom ik in aanmerking voor een zorgtoeslag?

Je moet om in aanmerking voor zorgtoeslag te kunnen komen onder een bepaalde inkomensgrens zitten. De overheid bepaald of u in aanmerking komt hiervoor. Voor alleenstaanden is de maximale inkomensgrens 28.428 euro. Het totale inkomen voor samenwonende mag niet boven de € 37.145 uitkomen.

Hoe kan ik deze zorgtoeslag aanvragen?

Via mijn toeslagen op de website van de belastingdienst kun je de zorgtoeslag aanvragen. Je kunt op die website inloggen met je DIGID code. Daarna kun je de procedure voor de aanvraag verder afwikkelen.

Hoe gaat dat met kinderen onder de 18 jaar?

Voor kinderen onder de 18 jaar geldt dat zij kosteloos mee verzekerd zijn op de verzekeringspolis van de ouders. Kinderen ontvangen daarom geen toeslag met als reden dat ze natuurlijk ook geen premie betalen.

Kinderopvangtoeslag

U kunt misschien in aanmerking komen voor een tegemoetkoming voor de kosten van uw kinderen. Dit geldt echter alleen voor ouders met kinderen niet ouder dan 18 jaar. Deze extra kinderopvangtoeslag is een aanvulling op de andere toeslag genaamd kinderbijslag.

Wanneer kunt u deze kinderopvang toeslag ontvangen?

Het ontvangen van deze toeslag voor kinderopvang doet u als volgt. Hiervoor geldt ook dat u eerst hiervoor in aanmerking moet komen om het dan vervolgens aan te vragen. Het kan trouwens ook zijn dat de belasting dienst u een brief gestuurd met het bericht dat u recht heeft op een kinderopvangtoeslag.

Hoe kan ik in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag?

Om voor toeslag voor kinderopvang in aanmerking te kunnen komen zul je onder een inkomensgrens moeten zitten. Die grens wordt ook door de Nederlandse overheid bepaalt.

Wat is de hoogte van de kinderopvangtoeslag?

De hoogte van deze opvang toeslag hangt mede af van het aantal kinderen dat u heeft. Maar ook van de leeftijd en de hoogte van uw inkomen.

Waar kan ik kinderopvangtoeslag aanvragen?

De aanvraag voor kinderopvang kan net zoals de aanvraag voor andere toeslagen ook op de website van de belastingdienst. U kunt de aanvraagprocedure afwikkelen nadat u hebt ingelogd met uw DIGID code.

Kind gebonden budget

U kunt waarschijnlijk in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten van uw kinderen. Deze tegemoetkoming geldt alleen wanneer uw kinderen niet ouder dan 18 jaar zijn. Ook deze kind gebonden toeslag is een extra bijdrage op de kinderbijslag.

Wanneer kan ik een kind gebonden budget krijgen?

Wederom moet u hiervoor eerst in aanmerking komen om dan de aanvraag vervolgens uit te voeren. Ook hierbij kan het zijn dat de belastingdienst u benadert met een brief waarin staat dat u in aanmerking komt voor een kind gebonden budget.

Een bepaalde inkomensgrens mag u opnieuw niet boven zitten. Wederom wordt deze grens door de overheid bepaald.

Wat is de hoogte van een kind gebonden budget?

De toeslag hoogte kind gebonden budget is afhankelijk van hoeveel kinderen heeft. Ook uw inkomen en de leeftijd van de kinderen speelt hierbij een rol.

Waar kan ik een kindgebonden budget aanvragen?

Een kindgebonden budget aanvragen kan ook op mijn toeslagen van de belastingdienst website. Eenvoudig inloggen met de DIGID code en uw aanvraag kan worden aangevraagd.

Lees meer over de verschillende soorten toeslagen op onze andere pagina’s.