Zorgverzekering Vergelijken en Aanvragen

Vergelijk zorgverzekeringen op eigen risico, aanvullend en tandarts

Zorgverzekering

Iedereen in Nederland is verplicht om een zorgverzekering te hebben. Onze overheid heeft een paar jaar geleden besloten dat we allemaal voor onze eigen zorgverzekering moeten zorgen. Op deze manier dragen we gezamenlijk in Nederland de kosten voor de zorg. De vraag is, welke verzekering niet verplicht is en welke wel. Dus met andere woorden wanneer is zo’n zorgverzekering verplicht en wat zijn de uitzonderingen.

We kennen twee verschillende soorten zorgverzekeringen. Zo kennen we de basisverzekering en de aanvullende verzekering. Volgens onze wetgeving zijn alle Nederlanders ook minderjarigen verplicht om een basisverzekering te hebben. Zo hebben we allemaal wanneer we dat nodig hebben een zorgverzekering.

Daarnaast hebben we een aanvullende verzekering welke niet verplicht is dus optioneel. Deze zou kunnen gebruiken als de vergoeding voor de basisverzekering niet genoeg is. Als voorbeeld zou dit een extra dekking kunnen zijn voor de tandartskosten. De tandartskosten worden dan meteen door de aanvullende tandartsverzekering vergoed.

Wanneer is het niet verplicht

Iedereen die werkt of woont in Nederland moet in principe verplicht een zorgverzekering hebben. Er bestaan echter uitzonderingen op deze regel. Want een dergelijke verzekering is in sommige gevallen dus niet benodigd. Hier volgen een aantal voorbeelden wanneer een zorgverzekering niet nodig is.

Gemoedsbezwaren

Het kan natuurlijk zijn dat u vanwege een levensovertuiging geen ziektekostenverzekering wilt hebben. Je kunt je dan de sociale verzekeringsbank registreren met gemoedsbezwaar als reden.

Zorgverzekering

In plaats van de zorgpremie betaalt u als gemoedsbezwaarde een belasting als vervangende bijdrage. De verplichting om een zorgverzekering af te sluiten komt dan te vervallen.

Militairen in actieve dienst

U heeft recht op een gehele vergoeding voor een basis zorgverzekering als u in actieve militaire dienst zit. Ook krijgt u een aanvullende zorgverzekering van het Stichting Ziektekosten Verzekering Krijgsmacht (SZVK). Je wordt zodra u in militaire dienst gaat automatisch voor deze verzekering aangemeld. Wel wordt de premie voor deze verzekering op uw salaris ingehouden.

Detentie

U hoeft geen zorgverzekering premie te betalen wanneer u in detentie zit. Het ministerie van Justitie en veiligheid is verantwoordelijk voor de zorg en zorgkosten van alle mensen die gedetineerd zitten. U dient als gevangene wel aan uw verzekeraar door te geven wanneer uw detentie begint zowel als eindigt.

Europese ambtenaren

Werkt nu bij een Europese overheidsinstelling zoals het Europol? Dan bent u ook automatisch verzekerd voor uw ziektekosten. Deze ziektekosten verzekering wordt verzorgd door het gemeenschappelijke ziektekosten verzekering Europese Unie (GSZV). Tevens zijn al uw gezinsleden mee verzekerd.

Kiezen om geen ziektekostenverzekering af te sluiten, mag dat?

Een zorg kosten verzekering is in Nederland geen keuze maar verplicht. We kunnen er zo voor zorgen dat alle Nederlanders gebruik kunnen maken van goede zorg wanneer dat nodig is. Sluit u geen ziektekostenverzekering af dan zijn alle kosten voor uw eigen rekening.

Mocht u zich niet op tijd verzekeren, dan stuurt het CAK u een brief. In deze brief staat dat u binnen uiterlijk drie maanden een goede zorgverzekering af moet sluiten. Doet u dit niet dan staat u een boete te wachten. De hoogte van deze boete is gelijk aan meer dan drie maanden premie voor een zorgverzekering.

Mocht u na die drie maanden nog geen zorgverzekering hebben afgesloten. dan staat u een nieuwe boete verwachten. Daarna wordt u automatisch door het CAK verzekerd bij een zorgverzekering welke u zelf niet kunt kiezen.

U zult dan een zogenaamde bestuursrecht zulke zorgpremie moeten betalen. De hoogte van deze premie is 130% van een standaard zorgverzekeringspremie.

U betaalt dus meer premie wanneer uw weigert een zorgverzekering af te sluiten. Deze bestuurders rechterlijke premie wordt via loon heffing ingehouden. Dit houdt in dat wanneer u een uitkering geniet de premie van deze uitkering wordt ingehouden. En wanneer u geen inkomen geniet zal er een acceptgiro naar u worden toegestuurd.

Eigen risico

Er is behoorlijk wat verandered sinds het ziekenfonds want met name het verplicht eigen risico kan voor jou nogal prijzig zijn. Daarom informatie inwinnen op onze zorgvergelijker en het eigen risico aan uw zorgbudget aanpassen. Het vergelijken van zorgverzekeraars op onze website is eenvoudig en u vind snel de goedkoopste zorgverzekering.

Zorgbehoevenden kunnen zo eenvoudig overstappen en kiezen uit tal van verzekeraars. Bij ons staat altijd bovenaan hoe u het beste kunt besparen. Dus ga snel onze zorgverzekeringen vergelijken en vind de ideale zorgverzekering 2020 en in de toekomst.

Extra informatie

FinaBud.NL

Andere aspecten van zorg zijn te lezen via onze "extra info" landing pagina. Dus pak een bakkie met een gebakkie of een glas en ga op je gemak onze andere informatie bekijken.